Zbozi.cz

Co je Kroutící moment

Točivý moment nebo také kroutivý moment vyjadřuje působení síly na bod vzdálený od osy otáčení (hřídele). Fyzikálně se jedná o moment síly, pod názvem krouticí moment se užívá v technických oborech u rotačních pohonných systémů.

Obvykle se udává v jednotkách Nm (newtonmetr), točivý moment 1 Nm znamená, že hřídel působí na bod vzdálený jeden metr od osy silou 1 newton.


« Zpět do slovníku