Zbozi.cz

Co je Air Watt

Airwatt nebo air watt je měrná jednotka účinnosti vysavačů, která se týká proudění vzduchu a množství energie (wattů), které vysavač vyrábí a používá.  To může také být odkazoval se na jako měření energie na jednotku času vzduchu protékajícího otvorem, který souvisí s energií, která elektřina nese skrz napájecí kabel (příkon).

Airwatt je užitečným měřením účinnosti motoru vysavače, protože výkon přenášený proudem tekutiny (v případě typického vakua v domácnosti je tekutinou vzduch) je roven tlaku krát objemový průtok. Airwatt se týká skutečného proudění vzduchu, zatímco část elektrické energie (watty) spotřebované vysavačem je rozptýlena na teplo kvůli nezbytně nedokonalé účinnosti; dva vysavače se stejným vzduchovým napětím mají v podstatě stejné sání, zatímco zařízení se stejným elektrickým příkonem mohou mít rozdíl v účinnosti, a tedy mít v podstatě odlišné vzduchové napětí.


« Zpět do slovníku