Zbozi.cz

Slovník pojmů: "Z"

Zajištění kvality

K zajištění kvality výrobků – od vývoje až po výrobu a výstupní kontrolu – jsou přijímána příslušná opatření podle normy (ISO 9001). Kontrolou, certifikací ISO, je potvrzeno splnění všech podmínek.

Zkosení

Jako zkosení se označuje zešikmená hrana obrobků. Zkosení mohou mít různé funkce, např. zlepšení optického vzhledu nebo zvýšení bezpečnosti uživatele.

Zkracování

Pod zkracováním se rozumí přesné zkrácení (odříznutí, uštípnutí atd.) prken a lišt.

Značkovací hrot

Pomůcka pro rýsování na konci popisovače. Aby se ve dvou obrobcích vyvrtaly shodně umístěné otvory pro pozdější spojení dřevěnými čepy, vyvrtají se otvory nejprve v jednom z obrobků. Do vyvrtaných ...

Záhlubník

Záhlubníky jsou nástrčnými nástroji. Na jedné straně slouží k odstranění otřepů, aby obrobek byl bezpečnější pro obsluhu. Na straně druhé mají různé typy záhlubníků různé úhly, které jsou vhodné pr...

Zápustný šroub

Spojovací prvek především v dřevěných konstrukcích. Zápustný šroub má šikmý plynulý přechod z válcového těla k hlavě šroubu. Tak ho lze velmi dobře „zapustit“ včetně hlavy do povrchu. Přitom se šro...

Závit

Závit je šroubovitý řez a umožňuje pevné, silně zatížitelné spojení, asi jako láhev a otočný uzávěr. Závity se dělí na vnější (např. šrouby) a vnitřní (např. matice).