Zbozi.cz

Slovník pojmů: "K"

Kabelová pojistka

Mechanická svorka, která je umístěna na rukojeti zahradního nářadí. Zabraňuje nechtěnému odpojení nářadí od prodlužovacího kabelu

Kabelová spojka

Kabelové spojky spojují různá elektrická vedení. Zpravidla jsou tvořeny tenkým ozubeným plastovým pásem, jehož konec je ve tvaru smyčky, kterou se protáhne a zahákne ozubený pás.

Kmitací pila

Kmitací pila je elektrické nářadí určené převážně k řezání desek, dřevěných prken nebo dřevěných trámů. Je možné s ní řezat také hliníkové profily. Pilový list kmitací pily provádí přímé nebo orbit...

Kompozitní materiál

Kompozitní materiály jsou tvořeny dvěma nebo více pevně spojenými různými materiály. Tím kompozitní materiál získá jiné materiálové vlastnosti než jeho jednotlivé složky. Rozlišují se tři hlavní sk...

Kopírovací objímka (kroužek)

Pomocný nástroj při frézování. Kopírovací objímka se upíná společně s frézou. Kopíruje předem zhotovenou šablonu a vede s ní spojenou frézu k tomu, aby frézovala obrobek do stejného tvaru jako má k...

Kovy

Kovy se dělí na lehké a těžké kovy a jejich vlastnostmi jsou např. dobrá elektrická vodivost a vysoká měrná tepelná vodivost. Pokud kovy obrobíte, můžete dosáhnout vysokého lesku. Existuje mnoho dr...

Krycí lišta

Stěnové ukončení podlahové krytiny. Slouží k zakrytí mezery mezi podlahovou krytinou a stěnou a funguje rovněž jako ochrana spodní části stěny a dekorační prvek.

Křídlová matice

Provedení matice s dvěma plochými rozšířeními (křídly), jejichž pomocí můžete matici ručně a bez nástroje dotahovat a povolovat. Nejznámější příklad jsou křídlové matice na jízdním kole. Křídlové m...

Křížový čárový laser

Elektronický měřicí přístroj a nástroj, který přesně promítá na stěnu pomocí laserových paprsků svislici a horizontálu. Tak máte při vyznačování obě ruce volné, protože již nemusíte manipulovat s v...

Konstantní automatika

Používá se u elektrického nářadí vyšší cenové kategorie, udržuje počet otáček nebo kmitů na nastavené hodnotě bez ohledu na zatížení při práci.

Korunkový vrták

Podobá se vykružovací pile. Základ tvarem připomíná otevřenou plechovku, jejíž ostré hrany jsou po obvodu osazeny ostrými korunkami; například pro vrtání do zdí korunkami potaženými slinutým karbid...

Kombinované vrtací kladivo

Kombinované vrtací kladivo je velmi oblíbeným modelem vrtacího kladiva. Umožňuje provádět všechny základní vrtací a sekací operace. S kombinovaným vrtacím kladivem je možné vrtat s příklepem do sta...

Kickback control

Snižuje riziko náhlé reakce nářadí při zablokování díky automatickému vypnutí nářadí

Kroutící moment

Točivý moment nebo také kroutivý moment vyjadřuje působení síly na bod vzdálený od osy otáčení (hřídele). Fyzikálně se jedná o moment síly, pod názvem krouticí moment se užívá v technických oborech...